Johan Brekke, politimester i Innlandet

Johan Brekke er utdannet politi og jurist. Han har i tillegg en master of management fra Handelshøgskolen BI og sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Brekke har jobbet i politiet siden 1985 og var i perioden 1998 til 2007 assisterende sjef ved Politihøgskolen (PHS). I perioden 2007 til 2013 var han politimester i Sogn og Fjordane hvorpå han ledet PHS sin opptaksnemd før han ble konstituert politimester i Søndre Buskerud politidistrikt i april 2014. Siden 2016 har Brekke vært politimester i Innlandet politidistrikt.

- Jeg setter stor pris på den tilliten jeg blir vist ved ett forlenget åremål. Vi har fått til mye sammen i Innlandet politidistrikt så langt og vi leverer mer og bedre polititjenester ut mot publikum enn vi gjorde i tidligere struktur. Jeg gleder meg til å arbeide videre sammen med alle ansatte i Innlandet politidistrikt, kommunene og med våre samarbeidspartnere for å levere enda bedre tjenester til publikum, forteller Johan Brekke.

- Johan Brekke er en lun mann med mange sider. Rolig når det stormer, rask når han må. Men først og fremst er han en dyktig politimester. Jeg er glad for at han ønsker å lede Innlandet videre og forblir en del av vår nasjonale ledergruppe, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag

Nils Kristian Moe er utdannet politi og jurist. I tillegg har han blant annet gjennomført sjefskurset på Forsvarets høgskole og risikoanalyse og organisatorisk sikkerhet på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. I februar 2008 ble han utnevnt som politimester i Sør-Trøndelag politidistrikt, og siden 2016 har han vært politimester i Trøndelag politidistrikt.

- Jeg er utrolig glad for å få fortsette å jobbe i Trøndelag politidistrikt, sammen med veldig dyktige ansatte som står på hver eneste dag på jobb. Vi har utviklet oss mye de siste årene, og jeg gleder meg til å fortsette det viktige arbeidet med å gi innbyggerne enda bedre polititjenester, forteller Nils Kristian Moe.

- I 1995, etter syv år i politiet, tok Nils Kristian Moe en 13 år lang pause fra politiet hvor han blant annet var rådmann i Skaun og administrasjonssjef i Toll- og avgiftsdirektoratet. Heldigvis kom han tilbake til etaten, og jeg er svært fornøyd med at han skal fortsette å lede Trøndelag politidistrikt med stødig hånd, kommenterer Bjørnland.

Kaare Songstad, politimester i Vest

Kaare Songstad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Han er også utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. I tillegg har han befalsskole og flere kurs fra Politihøgskolen og Forsvaret. Songstad har vært ansatt i politiet siden 1993, med unntak av en periode fra februar 2002 til august 2004 hvor han var avdelingssjef i Skatt Vest. Han har tidligere erfaring som politimester i både Vest-Finnmark og i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Han har vært politimester i Vest politidistrikt siden januar 2016.

- Jeg er selvsagt glad for å ha fått fornyet tillit som politimester her i vest. Disse seks årene har gått veldig fort. Arbeidet med politireformen har krevd mye av hele organisasjonen. Vi går nå inn i en ny fase som handler om å videreutvikle og modernisere våre tjenester til innbyggerne. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette sammen med ansatte og ledere både lokalt og nasjonalt, forteller Kaare.

- Kaare Songstad har bred erfaring som både politimester og som beredskapsdirektør i Politidirektoratet. Han tilfører viktig erfaring, gode perspektiver og er flink med folk. Jeg er godt fornøyd med å ha ham med videre, sier Benedicte Bjørnland.