Illustrasjonsbilde av tilstandsanalyse for trafikksikkerhet
Fersk publikasjon: Tilstandsanalysen publiseres årlig og er politiets kunnskap om foranledningen til alvorlige trafikkulykker. Dette er den sjette i rekken.

Analysen viser at det fortsatt er hastighetsovertredelser og ruspåvirket kjøring som dominerer foranledningen til alvorlige trafikkulykker med drepte og hardt skadde. I tillegg er uoppmerksomme sjåfører fremdeles en utfordring for trafikksikkerheten.

Analysen bør brukes som grunnlag når det tas beslutninger om hvilke tiltak som bør prioriteres for å forebygge antallet omkomne og hardt skadde i trafikken.

I utarbeidelsen av trusselvurderingen er det hentet informasjon fra Statens vegvesen og andre samarbeidspartnere innen trafikksikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt.

Årets versjon er kun tilgjengelig digitalt. Ønsker du å ha den på papir, må du skrive den ut selv.

Last ned tilstandsanalysen for trafikksikkerhetsarbeidet 2022