Generelt vil ikke trafikkavviklingen i Oslo i særlig grad bli berørt, men det vil bli enkelte kortvarige stans når kortesjer forflyttes i Oslo sentrum i områdene rundt Oslo Rådhus, Stortinget, Karl Johans gate, Grand hotell, Slottet og Nobelinstituttet.

Det er enkelte endringer i muligheten for å parkere i nærheten av Oslo Rådhus, Stortinget, Karl Johans gate og Grand hotell. (Se trafikkskilt)

Deler av Rosenkrantz gate, langs fasaden til Grand Hotel, vil i perioder bli stengt for gjennomkjøring og varelevering. Gående vil kunne passere.

Vi anbefaler å unngå bilkjøring i områdene som er tilknyttet fredsprisutdelingen i Oslo rådhus i den grad det er mulig.

I hovedsak gjelder dette fredag og lørdag.

Det er et generelt flyforbud over Oslo sentrum. Luftromsrestriksjonene omfatter også privat droneflyvning.

Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt, se Ruter for nærmere informasjon.

Følg oss på Twitter for oppdatert informasjon: