– Astrid Elisabeth Nilsen er en uredd og tydelig leder med lang erfaring fra politidistriktet. Hun har bred erfaring og kjenner etaten godt. Jeg er veldig forøyd med å ha henne med videre, både som øverste leder for politiet i Troms og som en del av min nasjonale ledergruppe, sier politidirektør Benedicte Bjørnland

Astrid Elisabeth Nilsen har vært i Troms politidistrikt siden 2008, først som politijurist, deretter som leder av forvaltningsenheten og som visepolitimester.

– Jeg er ydmyk og ønsker å takke for tilliten. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet som politimester. Troms politidistrikt bidrar godt til å skape trygge lokalsamfunn og utvikle gode tjenester for de som bor og ferdes i Troms. Dette skyldes engasjerte og dyktige medarbeidere. Resultatene vi har oppnådd så langt, forplikter meg til å fortsette dette arbeidet. Jeg ser fram til å arbeide sammen med kommuner og andre viktige samarbeidspartnere, kolleger og medarbeidere og resten av etaten. Vi jobber sammen for trygge lokalsamfunn, kommenterer den nyutnevnte politimesteren.