Gundersen ble ansatt i ansettelsesråd fredag 17. desember.

Terje Gundersen, som i dag er politistasjonssjef ved Grimstad politistasjon og fungerende leder av Østre Agder driftsenhet, overtar formelt den nye stillingen 1. februar 2022.

Han overtar stillingen etter Jan Sverre Krogstad.

– Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd med å ha blitt ansatt i denne stillingen, og takker for tilliten, samtidig som jeg kjenner på det betydelige ansvaret som følger med, sier Terje Gundersen.

Gundersen mener hans bakgrunn, erfaring og fartstid vil være en styrke når han trer inn i den nye rollen. Han har jobbet i politiet i 42 år, blant annet som politistasjonssjef i Grimstad i over ti år (2011-2021).

– Jeg kjenner sånn sett til en del av det jeg nå skal ta fatt på, samtidig som det har skjedd store endringer i politiet de siste årene, en utvikling vi må regne med vil fortsette. Jeg er motivert og ser frem til å stå på inn i denne nye rollen på nyåret, sier Gundersen.

– Vi hadde flere svært gode søkere til denne stillingen, og blant disse er jeg veldig glad for at Terje Gundersen med sin betydelige erfaring fra politiet og Agder har takket ja, sier politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt.

Media:
Talsperson i denne saken er leder av Østre Agder driftsenhet, Terje Gundersen. Han kan nås på telefon 37 25 83 32.

Terje Gundersen
FotoPolitiet