Oppdatering 1.1. kl 14.20:

Den foreløpige rapporten fra obduksjonen viser ikke tegn til at avdøde er påført ytre vold, og funnene peker i retning av at døden skyldes naturlige årsaker. Dette innebærer at siktelsen er svekket, og politiet har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt. Siktelsen er ikke ennå formelt frafalt, og det skal gjennomføres noen avsluttende etterforskningsskritt.

Torstein Pettersen er tilgjengelig via telefon 40 43 04 65 mellom kl. 14.20 og 15.00 i dag lørdag 1.1.

Pressemelding 31.12.:

Det er uklart hvordan kvinnen døde, men ut fra omstendigheter på åstedet ble det besluttet å pågripe en mann i 50-årene, som er siktet for grov vold med den følge at hun døde. Det er en relasjon mellom den avdøde og den siktede.

- Vi er i en tidlig fase i etterforskningen, og kan derfor ikke gå ut med detaljer rundt dødsfallet eller hva som er grunnlaget for siktelsen. Siktede har forklart seg til politiet om hendelsen, sier avsnittsleder Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt. 

- Vi jobber med å danne et bilde av hva som har skjedd med kvinnen, og etterforsker bredt for å avklare om dødsfallet skyldes en kriminell handling eller har en naturlig forklaring. Derfor er vi tilbakeholdne med opplysninger så tidlig i etterforskningen, sier avsnittsleder Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Mannen er framstilt for fengsling fredag morgen, og retten har besluttet to ukers varetekt med brev og besøksforbud. 

Det er besluttet at kvinnen skal obduseres.

Til mediene:

Mannen har fått oppnevnt Hans Arne Nysæther som sin forsvarer.

Avsnittsleder Torstein Pettersen er tilgjengelig via telefon 40 43 04 65 mellom kl. 11.30 og 12.30 i dag, fredag 31.12.