- Politiet har sammen med Kripos gjort hva vi kan for å finne svar på hva som var årsaken til brannen som krevde fem menneskeliv, men vi har dessverre ikke klart å finne svar, sier politiadvokat, Kay Rønning-Nyvold.

Politiadvokaten er tydelig på at det lokale politiet og Kripos har gjort det som er mulig for å finne årsaken til brannen, men det har vært krevende. Den voldsomme brannen lot lite igjen for politiet å jobbe med.

- Vi ønsker at vi hadde kunne gitt de pårørende svar på hva som var grunnen til at brannen startet, men vi har verken funnet svar på det, eller hvor brannen startet, sier Rønning-Nyvold.

Politiet har stor medfølelse med de pårørende og de små samfunnene som har mistet fem av sine.

- Vi er i en situasjon hvor vi på tross av langvarig og grundig kriminalteknisk etterforskning dessverre ikke har klart å finne svar. Vi har ikke mer å jobbe med og dermed må vi avslutte saken uten å gi flere svar enn at de fem omkom som følge av brannen, avslutter Rønning-Nyvold.