– Dette er veldig gledelig. Med denne stillingsøkningen får vi muligheten til å løfte opp bemanningen lokalt i hele Agder politidistrikt. Det vil bidra til at vi får et mer synlig og tilgjengelig politi, sier politimester Kjerstin Askholt.

Fordelingen av stillingene er drøftet med tillitsvalgte i distriktet, og det er forsøkt å ta hensyn til ønsket om enda større tilgjengelighet og synlighet ute i distriktet.

– Dette er helt i tråd med Agder politidistrikts eget ønske og plan for oppbemanning når vi nå er så heldige å få nye stillinger, sier Askholt som legger til at det er flere områder i organisasjonen hvor det er behov og ønske om nye stillinger for å kunne øke kvaliteten og kapasiteten ytterligere på arbeidet for distriktet totalt sett.

– Med disse nye politistillingene vil vi særlig styrke vår synlighet og operative evne ute i distriktet sier Askholt.

Rekrutteringsprosessen har startet og stillingene vil snart bli utlyst.

I samråd med fagforeningene er det besluttet følgende fordeling av stillingene:

  • Grimstad politistasjon: 1,5 stillinger
  • Arendal og Froland politistasjon: 2 stillinger
  • Kristiansand politistasjon: 2,5 stillinger
  • Søgne og Songdalen politistasjon: 2 stillinger
  • Lillesand og Birkenes politistasjon: 2 stillinger
  • Vennesla og Iveland politistasjon: 2 stillinger
  • Farsund og Lyngdal politistasjon: 2 stillinger
  • Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon: 2 stillinger

Media:
Dersom det er spørsmål knyttet til denne saken er det politimester Kjerstin Askholt som er talsperson. Henvendelsene går via stab for kommunikasjon på telefon 488 95 807 eller til epost agder.kommunikasjon@politiet.no.