Tilskuddsordningens formål er å bidra til at tros- og livssynssamfunn kan gjennomføre fysiske sikringstiltak for å ivareta sitt ansvar for å sikre personene som oppholder seg i deres lokaler.

Her finner du informasjon om hvem som kan søke, hvordan du søker, kriterier og søknadsskjema:  https://www.politiet.no/rad/tilskudd-til-sikringstiltak-for-tros--og-livssynssamfunn/