-Vi har dessverre kommet til den vanskelige beslutningen å måtte avslutte søket etter den savnede Reidar Nilsen. Politiet og redningsmannskap har siden forliset lagt ned store ressurser for å finne den savnede for å kunne gi et svar og en grav til de pårørende. Søksforholdene er svært krevende og med værutsiktene framover vil det ikke la seg gjøre å fortsette søket, uten risiko for letemannskap, opplyser jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen.

Politiet i Finnmark har benyttet seg av alle de ressurser vi har tilgjengelig. Det er gjennomført strandsøk fra Sandvikodden til Kvalvika, 330-skvadronen har søkt med Sea King redningshelikopter i et stort område fra Sandfjord til Omgang. Det er gjort søk med ROV-undervannsrobot i området hvor den omkomne Remi Andre Nilsen ble funnet, samt dronesøk i områdene som ikke har vært tilgjengelig til fots eller lot seg søke med helikopter.  Søksområdene har vært prioritert med bakgrunn av funn fra forliset, kunnskap fra lokalbefolkningen, og driftsberegninger.

-Til tross for dette har søket ikke gitt resultat, og politiet har derfor kommet til den beslutning om å avslutte det aktive søket. Det er en tung beslutning å ta, men det er et stort havområde og de aktuelle søksområdene er nå gjennomsøkt. Dersom det skulle framkomme nye opplysninger som kan knyttes til forliset vil søket kunne gjenopptas.

-Vi vil takke alle som har bidratt i letingen etter den savnede. Frivillige mannskap samt innleide ressurser har gjort en enorm innsats, i et svært utfordrende oppdrag.

Politiet vil nå etterforske forliset parallelt med Statens Havarikommisjon, for å finne svar på hvorfor båten forliste.