Kripos sine kontorer på Bryn i Oslo
Kripos sine kontorer på Bryn i Oslo
FotoKripos

Bakgrunnen er den siste tidens mediesaker og debatt om politiets adgang til å samle og registrere informasjon om politiske ytringer, aktivitet på internett m.v. Registrering av slik informasjon er strengt regulert. Mediedekningen kan imidlertid etterlate inntrykk av at det er svakheter på dette området. Kripos vil derfor, etter anmodning fra Politidirektoratet, se på etterlevelsen i politidistriktene og andre enheter i politiet som lagrer informasjon i kriminaletterretningsregisteret.

- Det viktig at befolkningen har tillit til politiets håndtering av opplysninger. Som behandlingsansvarlig for opplysningene i registeret ønsker vi å gjennomføre en kontroll. Vi vil undersøke om reglene for registrering etterleves og om informasjonene i registeret har den nødvendige kvalitetssikringen, sier Mari Hersoug Nedberg, som leder personvernseksjonen i Kripos.

Hvordan kontrollen skal gjennomføres er ikke ferdig planlagt. Arbeidet blir omfattende, og Nedberg opplyser at målet er å ferdigstille innen året er omme.

- Vi må bruke litt tid på å rigge dette arbeidet, slik at tiltaket treffer godt og får en ønsket effekt for fremtiden, sier hun.

Behandlingsansvaret innebærer at Kripos har ansvaret for at behandlingen av opplysninger i registeret skjer i samsvar med lov, forskrift og instruks, og at det utarbeides rutiner for å sikre at behandling av opplysninger i registeret skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Rollen innebærer også at Kripos kan kontrollere politiets behandling av opplysninger.