Kripos´ narkotikastatistikk inneholder både toll- og politibeslag, og Kripos kommer med rapport to ganger i året.

– Antall narkotikasaker som sendes inn til oss er det laveste siden årtusenskiftet. Kripos vurderer ikke årsakssammenhengene bak nedgangen, men ser på mengder, styrkegrad og typer stoff. Vi sitter ikke på det totale bildet for årsaker til beslagsutviklingen, sier leder for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Frey Solvik.

Store kokainbeslag

I 2021 ble det beslaglagt 160 kg kokain fordelt på 1 291 beslag. Det er en reduksjon på 11 prosent i antall beslag.

– Reduksjonen i beslag av kokain er vesentlig mindre enn den generelle beslagsnedgangen. Det er gjort flere store kokainbeslag, og de totale mengdene beslaglagt i 2021 er blant de største noen gang, sier Solvik. Kokain utgjør også en stadig større andel av narkotikasakene med 7 prosent i 2021, mot 5 prosent i 2020. Kokain er det nest vanligst brukte narkotiske stoffet i Europa. Både det globale og det europeiske markedet for kokain er økende.

Helene Forsland Widerberg, som leder avsnitt for strategisk etterretning i Kripos, understøtter dette:

– Vi får rapporteringer om at kokain er lett tilgjengelig. Dette ser vi både i sammenheng med økt beslaglagt mengde og økende omsetning i sosiale medier. Samtidig har kokain høy status blant rusmidlene. Samlet sett er det sannsynlig at dette fører til økende bruk, også blant mindreårige, sier hun.

Færre beslag av amfetamin og MDMA

Antall amfetaminbeslag er kraftig redusert i 2021. Det ble gjort 3 454 beslag av amfetaminer, som er en reduksjon på hele 38 prosent sammenlignet med året før.

– Det er til sammen beslaglagt 576 kilo amfetamin og metamfetamin, og disse mengdene er de største noen gang, sier Solvik. I tillegg er det beslaglagt 66 kg amfetaminbase. Omdanning av amfetaminbase til amfetaminsulfat er det siste produksjonstrinnet i amfetaminframstillingen, og den beslaglagte basen tilsvarer 184 kg amfetamin av gjennomsnittlig styrkegrad.

Det er også stor nedgang i MDMA-beslag. Både antall beslag og beslaglagte mengder er de laveste siden 2013-2014. I 2021 er det beslaglagt ca. 18 800 tabletter og ca. 10,5 kg MDMA-pulver og krystallinsk materiale fordelt på 728 beslag.

– Antall MDMA-beslag var rekordhøyt i 2020, og hadde en betydelig nedgang i 2021. Det europeiske overvåkingssenteret for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) melder at pandemien ser ut til å ha påvirket bruksmønsteret av narkotika. Blant annet er det lavere interesse for rusmidler forbundet med fester og andre sosiale sammenkomster. MDMA ser ut til å være mest påvirket, sier Solvik.

Mindre nedgang for hasj

I 2021 er det beslaglagt 2 250 kg hasj, marihuana og cannabisplanter fordelt på 7 845 beslag. Det er reduksjon i både hasj- og marihuanabeslag sammenlignet med 2020, men reduksjonen er mindre for hasj enn for marihuana. Beslaglagte mengder er også lavere enn i 2020.

– Etter en stor reduksjon i hasjbeslag i 2020, har det vært mindre nedgang for hasj enn for andre stoffer i 2021. Hasj utgjør derfor en større andel av narkotikabeslagene i 2021 enn i 2020, sier Solvik.

Narkotikastatistikk 2021