Politiet har gjennom sin etterforskning ikke funnet grunnlag for å sikte noen enkeltpersoner, eller foretak for å ha forårsaket skredet på Gjerdrum.

Politiet har siktet Gjerdrum kommune for overtredelse av Straffeloven §150 (gammel straffelov) og Straffeloven 173c (ny straffelov), sammenholdt med naturskadelovens § 20. Siktelsen omhandler manglende oppfølging fra kommunens side av varsler. Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred, eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser.

Hvorvidt forholdene som er beskrevet i siktelsen vil medføre straff, er noe statsadvokaten nå skal ta stilling til. Vi avventer nå statsadvokatens avgjørelse, og har ingen ytterligere kommentarer til siktelsens innhold.

Politiet har siden januar 2021 gjennomført en selvstendig årsaksetterforskning opp mot jordskredet på Ask i Gjerdrum 30. desember 2020. Etterforskningen har blitt gjennomført av en egen etterforskningsgruppe i politidistriktet, og arbeidet har vært meget omfattende. Cirka 150 personer har avgitt forklaringer, og man har innhentet og gjennomgått rundt 55 000 dokumenttitler.

Vi har hatt et godt og avklart samarbeid med den regjeringsoppnevnte kommisjonen, og det har vært gitt gjensidig innsyn i den grad det har vært anledning til det. Gjerdrum kommune har medvirket åpent til etterforskingen, og vi har hatt et godt samarbeid underveis.