– Vi vet at barn og unge foretrekker chat når de skal snakke med politiet. Det har vi tatt på alvor, og lanserer i dag Sikker Chat, sier Kjersti Rønholt, som er seksjonsleder ved Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) i Kripos.

Nettpatruljene i politidistriktene har mye dialog med innbyggerne gjennom ulike sosiale medie-plattformer på internett. Når noen tar kontakt med politiet om en mulig straffbar handling, har politiet ofte behov for personsensitiv informasjon fra den de snakker med. Når samtalen med politiet foregår på internett, kreves et høyere sikkerhetsnivå enn det de sosiale medie-plattformene kan tilby.

– Når et barn vi har kontakt med på internett for eksempel vil fortelle om et overgrep, men verken ønsker å ringe eller møte opp fysisk, er det krevende å gjøre en god jobb som politi samtidig som personvern og sikkerhet ivaretas. Med Sikker Chat kan vi flytte samtalen fra en sosiale medie-plattformer og over i et sikkert chatrom når vi trenger det. I det sikre chatrommet kan også filer deles, sier Rønholt.

Løsningen vil også gi politiet bedre grunnlag til å forebygge, avverge og etterforske alvorlig kriminalitet, som for eksempel seksuelle overgrep på internett.

Ingen krav til innlogging

Politiet erfarer at barn og unge synes at terskelen er høy for å ta kontakt med politiet. Derfor er løsningen enkel å bruke, og stiller ikke krav til identifikasjon gjennom for eksempel ID-porten eller at tjenesten må lastes ned som en app.

– I utviklingen av løsningen har vi hatt brukertesting og dialog med barn og unge. Ved å lytte til deres behov tror jeg vi har utviklet en løsning som treffer godt på det de trenger og øker politiets evne til å kommunisere med barn og unge på deres premisser, sier Rønholt.

Målgruppe 12-25 år

Sikker Chat er først og fremst utviklet for barn og unge i alderen 12-25 år, men alle som kontakter nettpatruljen vil kunne bli invitert inn i løsningen ved behov. Det vil fortsatt være slik at de fleste samtaler mellom innbyggerne og politiets nettpatruljer vil foregå på de sosiale medie-plattformene som nettpatruljene bruker. Når samtalen krever at en person må oppgi personsensitive opplysninger vil Sikker Chat tas i bruk.

Sikker Chat er utviklet av Kripos, i samarbeid med nettpatruljene i Vest, Øst, Sør-Vest og Nordland politidistrikt, Politiets IKT-tjenester og Sopra Steria

Slik fungerer Sikker Chat

  • Sikker Chat brukes når du vil snakke om vanskelige og alvorlige ting med politiet, og vi vil sikre at dine personlige opplysninger blir håndtert på en god måte.
  • Politiets nettpatrulje, som er på blant annet Facebook, Messenger og Instagram, sender deg en lenke til Sikker Chat.
  • Når du klikker på lenken, flyttes samtalen fra sosiale medier og over i et sikkert chatrom. Der kan du også dele filer.
  • Du trenger ingen innlogging eller nedlastning av apper eller programmer.
  • Innhold i samtalen er ikke tilgjengelig for andre enn politiet etter at en samtale er avsluttet.