Politiet har stått i grenseoppdraget i 689 dager. I løpet av denne perioden har det vært hyppige endringer i regelverket som har utfordret etaten, ikke minst de som har stått ute på grensen.

– Jeg er fornøyd med måten våre ansatte har gjennomført oppgaven på grensen, både med veiledning og kontroll av innreisende. Mange som fikk jobb på grense var nyutdannede og har gjort en meget god jobb, sier Bjørnland.

Grenseoppdraget er gjennomført tverrsektorielt med god bistand fra både Forsvaret og Tollvesenet, og har gitt mange nyttige erfaringer å ta med videre.

– Vi har under hele pandemien opprettholdt god beredskap takket være gode smitteverntiltak og god etterlevelse blant de ansatte, sier Bjørnland.

Politiet vil nå gjennomføre grensekontroll som før pandemien.

– De ekstra ressursene som har jobbet på grensen blir nå overført til andre viktige oppgaver i politiet, sier Bjørnland.