Oppdatering onsdag 16. februar klokken 14

Politiet mottok tirsdag den foreløpige obduksjonsrapporten. Den bekrefter at døden skyldes nedkjøling.

Avdøde er en polsk mann i slutten av 30-årene. Han er formelt ikke identifisert, men pårørende i hjemlandet er varslet gjennom Kripos.

Fortsatt fremstår dette mest sannsynlig som en ulykke, og vi har ikke holdepunkter for at dødsfallet skyldes annet enn uheldige omstendigheter. Det mistenkes ikke at andre personer har skyld i dødsfallet.

Det gjenstår noen undersøkelser i boligen der mannen har hatt tilhold. Vi håper å få gjennomført dette innen kort tid, slik at boligen kan bli frigitt.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt kan siteres.

 

Oppdatering mandag 14. februar kl. 1445

Politiet har ennå ikke mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten. Vi har imidlertid fått en muntlig orientering om enkelte funn fra undersøkelsen som har betydning for behovet for videre etterforsking.

Sammenholdt med informasjon fremkommet i avhør styrker denne hypotesen om at dødsfallet ikke skyldes noen straffbar handling.

Avdøde har overfladiske skader, og sammenholdt med avhør gjennomført søndag kveld, etterforsker vi mest sannsynlig en ulykke. Vi har ikke holdepunkter for at andre er skyld i, eller har en rolle i, dødsårsaken.

Det er sikret en rekke prøver fra avdøde som det vil ta tid å få svar på.

Ettersom vi ikke har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten er avdøde ikke formelt identifisert. Men Kripos er forhåndsvarslet om dødsfallet for å forberede varsling av pårørende i utlandet.

Politiadvokat Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt kan siteres.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oppdatering mandag 14. februar klokken 09:30:

Saken er kodet som mistenkelig dødsfall, fordi politiet pr nå ikke kjenner omstendighetene rundt hva som er skjedd.

Etterforskingen av saken fortsetter utover mandagen med det formål å avklare hvem avdøde er, og hva som har skjedd. Politiet har en formening om hvem avdøde er, men dette er ikke bekreftet. Pårørende er følgelig ikke varslet.

Avdøde er sendt til obduksjon, og vi håper å få en foreløpig rapport i løpet av mandag.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østby i Øst politidistrikt kan siteres