Foto av norsk pass og ID-kort
Ilustrasjonsfoto
FotoPolitiet

Lettelser i koronarestriksjonene har ført til økt reiselyst, og stor etterspørsel etter pass og ID-dokumenter. På grunn av pandemien var det også mange pass som utløp i fjor uten at de ble fornyet. Dette kombinert med høyt sykefravær flere steder, fører til at mange nå opplever ventetid for å få passtime.

- Vi produserer langt flere pass nå sammenlignet med samme tid før pandemien, men jobber med å øke kapasiteten så mye som mulig. Mange pass- og ID-kontorer har for eksempel kvelds- og lørdag/helgeåpent. Vi legger ut timer fortløpende på politiet.no. Hvis man ikke finner time med en gang, oppfordrer vi til å prøve igjen senere, sier Arne Isak Tveitan, seksjonsleder i Politidirektoratet.

Møt forberedt

Politiet oppfordrer alle som har fått passtime om å møte godt forberedt og ha med seg det de trenger så de får brukt timen sin.

- Alle som søker om nytt pass eller nasjonalt ID-kort må ha med det gamle passet sitt, selv om det er utløpt. Dette gjelder også hvis man søker om pass eller ID-kort til barnet sitt. For søknad om pass eller nasjonalt ID-kort til barn må man huske å ta med samtykke hvis ikke begge foresatte møter til timen, sier Tveitan.

Råd

  • Sjekk at passet eller ID-kortet ditt er gyldig, før du bestiller en reise.
  • Hvis du ikke finner ledig passtime, prøv igjen senere. Vi legger ut timer fortløpende på politiet.no.
  • Flere søknader fører til økt saksbehandlingstid. Du kan oppleve at det kan ta noe lenger tid å få det nye passet eller ID-kortet.
  • For barn er gyldighetstiden på et pass kortere enn for pass til voksne, sjekk derfor passene til barna før du bestiller en reise.
  • Du kan søke om pass og ID-kort på alle pass- og ID-kontorer i landet.
  • Alle som søker om nytt pass eller nasjonalt ID-kort må ha med det gamle passet sitt, selv om det er utløpt. Du får ikke søkt om nytt pass eller ID-kort hvis du ikke har det med. Dette gjelder også hvis du søker om pass eller ID-kort til barnet ditt.
  • For søknad om pass eller nasjonalt ID-kort til barn må du huske å ta med samtykke hvis ikke begge foresatte møter til timen.