Oppdatering fredag 18. februar klokken 1515:

Den siktede mannen ble fredag ettermiddag varetektsfengslet av Follo og Nordre Østfold tingrett. Han blir umiddelbart overført helsevesenet.

Det er begjært full judisiell observasjon av siktede.

Mer om hendelsesforløpet

Politiet har siden torsdag kveld etterforsket intensivt for å klarlegge den nærmere hendelsesforløpet.

Siktelsen er nå utvidet til å omfatte tre personer. Siktelsen omfatter nå drapsforsøk på den av de fornærmede som er hardest skadd, grov kroppsskade på den andre fornærmede, og forsøk på grov kroppsskade på den tredje fornærmede.

De fornærmede er gutter i slutten av tenårene. Den innledende etterforskningen tilsier at disse tre guttene var tilfeldig ofre.

Etterforskningen tilsier videre at disse tre personene forsøkte å nedskalere en situasjon mellom siktede og hans søster, og at dette er foranledningen til at de ble utsatt for alvorlig vold.

Siktelsen er foreløpig, og vil bli utvidet hva gjelder antall fornærmede. Det kan ikke utelukkes at siktelsen også vil bli justert opp til drapsforsøk for flere av de som allerede har status som fornærmet.

Fokuset i initialfasen har vært å avdekke hva som rent faktisk har skjedd, de fornærmede, og på siktede. Politiet har brukt mye tid på å kartlegge forhold på siktedes side.

To av de fornærmede er fortsatt innlagt på Ullevål universitetssykehus. Det har foreløpig ikke vært mulig å gjennomføre avhør av dem. Den hardest skadde av de to er påført flere stikkskader. Han betegnes fremdeles som hardt skadd, men stabil.

Politiadvokat Camilla Ek Sørensen i Øst politidistrikt kan siteres

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Til redaksjonene:

 Politiadvokat Camilla Ek Sørensen er tilgjengelig via telefon 969 46 806 mellom klokken 1545 og 1630.

 

Oppdatering torsdag 17. februar klokken 1500:

Politiet har ennå ikke fått gjennomført avhør av de to fornærmede som er innlagt på sykehus. Vi håper å kunne gjennomføre avhør fredag.

Siktede er samarbeidsvillig, og vil bli avhørt torsdag ettermiddag. Politiet vet ikke hvordan han stiller seg til siktelsen. Han vil bli begjært underlagt fullstendig judisiell observasjon.

For å kunne belyse hendelsesforløpet bedre er vi avhengig av å gjennomføre avhør av de to skadde fornærmede og av siktede. Av hensyn til etterforskingen har vi derfor ikke mer informasjon å komme med i dag.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt kan siteres.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til redaksjonene:

  •  Siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Follo og nordre Østfold tingrett (Ski) kl. 1230 fredag.

  •  Påtalemyndighetene vil begjære at fengslingen går for lukkede dører.

  •  Politiet kommer ikke med ytterligere oppdateringer før fengslingskjennelsen foreligger fredag ettermiddag.

 

 

Oppdatering torsdag 17. februar klokken 09:30

Politiet rykket ut med flere patruljer. Etter kort tid ble gjerningsmannen lokalisert til en leilighet like ved. Han ble pågrepet av mannskaper fra Beredskapstroppen rett før klokken 22. Selve pågripelsen gikk rolig og udramatisk for seg.

Mannen, som er i begynnelsen av 30-årene, er siktet for drapsforsøk. Han sitter nå i sentralarresten på Grålum. Politiet håper å kunne avhøre ham i løpet av dagen. Vedkommende er ikke spesielt omhandlet fra tidligere. Han blir fremstilt for varetektsfengsling fredag 18. februar.

To unge menn i slutten av tenårene er innlagt på sykehus med skader. Begge skal være stabile. Vi har ingen flere opplysninger å gi om helsetilstanden. Politiet planlegger å gjennomføre avhør av begge i løpet av torsdag.

Vi er kjent med at det skal ha vært en konfrontasjon som eskalerte mellom siktede og de fornærmede umiddelbart forut for knivstikkingen. Vi jobber nå med å klarlegge de nærmere omstendighetene rundt dette, og hva som skjedde på stedet. Det fremstår imidlertid som at de fornærmede er tilfeldige ofre.

En tredje mann har også status som fornærmet. Han var del av konfrontasjonen, men ble ikke skadet. Vi er ikke kjent med at det er noen relasjon mellom siktede og de fornærmede/skadde.

Politiet har onsdag kveld og natt til torsdag foretatt en rekke tekniske og taktiske etterforskningsskritt. Det er blant annet gjennomført avhør av flere vitner. Dette arbeidet fortsetter i dag.

Det jobbes også med å sikre elektroniske spor, bilder og video som kan opplyse oss om hendelsesforløpet.

Øyenvitner eller andre som har informasjon om saken, og som ikke har vært i kontakt med politiet, bes om å ta kontakt via tips.politiet.no.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt kan siteres.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Til redaksjonene:

  • Advokat Ann Gunn Edvardsen, oppnevnt som forsvarer for den siktede.

  • Det er ennå ikke oppnevnt bistandsadvokater for de fornærmede