Oppdatering klokken 10 fredag 11.mars:

Politiet har ingen nye opplysninger å gi fredag 11.mars.

-------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering klokken 14 torsdag 10.mars:

Etterforskningen pågår fremdeles. Siktede samarbeider fortsatt med politiet og har i avhør erkjent straffskyld for forholdet han er siktet for.

Når det gjelder den videre etterforskningen, gjennomføres det fremdeles vitneavhør i saken. Politiet kan derfor ikke gi nærmere opplysninger om hendelsesforløpet eller hva siktede har forklart i politiavhør.  

Det er gjort flere beslag i saken, blant annet beslag av det politiet mener er drapsvåpen.

Det er oppnevnt to rettspsykiatere som skal gjennomføre en rettspsykiatrisk observasjon av den siktede. 

Politiadvokat Anja Ruud i Innlandet politidistrikt kan siteres.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til redaksjonene:

Politiadvokat Anja Ruud er tilgjengelig på telefon 62 53 90 00 mellom kl. 14.00 og 15.00 i dag.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering klokken 10 tirsdag 8. mars:


Politiet har nå mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten. Rapporten viser at kvinnen døde som følge av knivskader.

Etterforskningen pågår fremdeles. Avhør av den siktede fortsetter i dag. Siktede erkjenner flere faktiske omstendigheter, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Innlandet politidistrikt har fortsatt bistand fra Kripos i etterforskningen, med blant annet avhør og kriminaltekniske undersøkelser.

Politiet har så langt i etterforskningen gjennomført over 40 vitneavhør, og det det er planlagt flere avhør utover dagen i dag. Basert på den etterforskningen som nå er foretatt er det er ingen omstendigheter som tilsier at det er flere involverte gjerningspersoner. Politiet har en formening om hendelsesforløpet, men kan ikke gi opplysninger om dette nå på grunn av etterforskningsmessige hensyn da det blant annet gjenstår flere avhør.

Det er gjort flere beslag i saken, blant annet beslag av det politiet mener er drapsvåpen.

Det er oppnevnt to rettspsykiatere som skal gjennomføre en rettspsykiatrisk observasjon av den siktede.

Politiadvokat Anja Ruud i Innlandet politidistrikt kan siteres.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIL REDAKSJONENE:
Politiadvokat Anja Ruud er tilgjengelig på telefon 488 86 890 mellom kl. 12 og 13 i dag. Hvis noen ønsker video-intervju avtales det direkte med Ruud i telefontiden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oppdatering klokken 13 fredag 4. mars:

Etterforskningen pågår for fullt, foreløpige kriminaltekniske undersøkelser ble avsluttet i går kveld. Vitneavhør fortsetter i dag.

Siktede satt i avhør på Kripos i hele går, han har forklart seg om de faktiske forholdene. Avhøret er ennå ikke avsluttet, og han har pt. ikke formelt tatt stilling til siktelsen. Han samarbeider godt med politiet.

Ettersom siktedes avhør ikke er ferdig, og fordi det gjenstår flere vitneavhør kan ikke politiet si noe om hendelsesforløp, skader eller dødsårsak. Av samme hensyn kan ikke politiet si noe om hvilke beslag som er gjort i saken.

Politiet kan i dag opplyse om at avdøde er Lisa Iren Karlsen (40). Navnet frigis i samråd med de etterlatte.

Vi er fremdeles interessert i tips fra publikum, og ber dem som kan ha opplysninger i saken om å kontakte Innlandet politidistrikt på telefon 02800.

Politiadvokat Anja Ruud i Innlandet politidistrikt kan siteres.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIL REDAKSJONENE:
Politiadvokat Anja Ruud er tilgjengelig via 488 86 890 mellom kl. 13 og 14 i dag.

 

Oppdatering klokken 1430 torsdag 3. mars:

Sikede har vært i avhør i hele dag. Han er samarbeidsvillig, og forklarer seg om de faktiske forhold. Av hensyn til den videre etterforskingen er det for tidlig å si noe om hva han forklarer.

Åstedsundersøkelsene har også fortsatt i dag. Det er gjort en rekke beslag i saken, men på grunn av etterforskningshensyn kan vi ikke gå noe nærmere inn på hva som er tatt i beslag.

Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten. Av etterforskingshensyn ønsker vi ikke å gå inn på dødsårsak eller skader på avdøde.

Politiet kan bekrefte at melder på oppdraget var et familiemedlem av siktede. Det er ingen omstendigheter som tilsier at siktedes familie er involvert i saken utover vitnestatus.

Pr. nå har politiet avhørt flere enn 30 vitner i saken. Det er fremdeles flere vitner som skal avhøres i løpet av de næreste dagene.

Politiet har begynt å danne seg et bilde av hendelsesforløpet. Vi er fremdeles tidlig i etterforskingen, og ønsker ikke å kommentere dette nærmere nå.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oppdatering klokken 12 torsdag 3. mars

Politiet har ingen nye opplysninger å pr nå. 

 

Oppdatering klokken 10 torsdag 3. mars

Politiet har ingen nye opplysninger å gi torsdag morgen. 

 

Oppdatering klokken 1430 onsdag 2. mars

På grunn av siktedes helsetilstand ble avhøret som ble startet tirsdag ettermiddag avbrutt. Siktede har derfor ikke formelt tatt stilling til siktelsen. Han sitter i dag i nye avhør. Innlandet politidistrikt har fått bistand av Kripos til å gjennomføre avhør.

Det ble tirsdag foretatt en prejudisiell vurdering  av siktede. Denne konkluderer med at det behov for full en rettspsykiatrisk vurdering.

Avdøde er sendt til obduksjon. Den foreløpige obduksjonsrapporten ventes tidligst i morgen. Vi kan derfor Ikke gå nærmere inn på dødsårsak eller skader.

Politiet kan bekrefte at avdøde ble funnet på egen bopel på Kirkenær i Grue kommune. Det er en kjæresterelasjon mellom avdøde og siktede. Siktede er folkeregistrert på en annen adresse i Grue kommune.

Det er gjennomført inneledende åstedsundersøkelser. Dette arbeidet vil fortsette, og vil blant annet ses i sammenheng med opplysninger fra den foreløpige obduksjonsrapporten.

Av hensyn til etterforskingen kan vi ikke gi opplysninger om hendelsesforløp nå.

Østre Innlandet tingrett har tatt påtalemyndighetens begjæring til følge, og varetektsfengslet siktede i fire uker (med brev- og besøksforbud i to uker).

 

Oppdatering klokken 1430 tirsdag 1. mars: 

Den siktede sitter klokken 1430 fortsatt i avhør med politiet. Vi kan derfor ikke gi nærmere opplysning om innholdet i avhøret, eller om hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling klokken 12 onsdag 2. mars i Østre Innlandet Tingrett.

Gjennom etterforskingen som er gjort gjennom natten og dagen i dag, har politiet dannet seg en formening om hvordan fornærmede er drept. Fordi det gjenstår flere avhør og undersøkelser, kan vi av hensyn til etterforskingen ikke kommentere dette nærmere i dag.

Politiet kan bekrefte at den siktede forlot åstedet i bil, og at han kjørte av veien. Han ble deretter pågrepet i nærheten av denne bilen.

Den drepte kvinnens pårørende er varslet.

Politiadvokat Anja Ruud i Innlandet politidistrikt kan siteres.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIL REDAKSJONENE

  • Politiadvokat Anja Ruud er tilgjengelig på telefon 488 86 890 mellom klokken 1430 og 1500 tirsdag 1. mars.
  • Politiet tar sikte på en ny oppdatering på politiet.no rundt klokken 10:00 onsdag 2. mars.

 

ppdatering klokken 1100 tirsdag 1. mars:

Fordi de pårørende ennå ikke er varslet, og fordi etterforskingen er i en tidlig fase har vi ingen ny informasjon å komme med nå. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Til redaksjonenene: 
Den siktede har fått oppnevnt advokat Simon L. Stende som sin forsvarer. Advokat Gard A. Lier svarer for Stende tirsdag 1. mars og onsdag 2. mars. 

Vi tar sikte på en ny oppdatering på politiet.no klokken 14:30. Politiadvokat Anja Ruud vil være tilgjengelig på telefon 488 86 890 tidsrommet til 14:30 til 15:00). 

 

Oppdatering klokken 0830 tirsdag 1. mars:
En person er pågrepet og siktet for hendelsen. Hendelsen skjedde i et bolighus i Grue. Politiet kan bekrefte at det er en relasjon mellom den avdøde og siktede.

Politiet har igangsatt bred etterforskning og det vil bli gjennomført tekniske undersøkelser på stedet og vitneavhør. Politiet er interessert i informasjon i saken, gjerne gjennom politiets tipsløsning på politet.no eventuelt på telefon 02800.

Politiet er i en innledende fase av etterforskningen og kan ikke gi detaljerte opplysninger om hendelsen. Politiet er i gang med varslingen av pårørende, og har per nå ikke fått kontakt med alle som skal varsles.

Kommunens kriseteam er varslet i saken.

Politiadvokat Anja Ruud kan siteres. 

* Politiet skrev tidligere at hendelsen hadde skjedd i Namnå - det er feil og er fjernet fra teksten.