Sammen med NHO i Vestfold og Telemark, Næringslivets sikkerhetsråd og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) arranagerer Sør-Øst politidistrikt et halvdags næringslivsseminar onsdag 9. mars i Bølgen Kulturhus i Larvik.

Det er ikke bare de store og internasjonale bedrifter som rammes. Mindre virksomheter må være bevisst på de farer som truer.

Konsekvensene av å bli utestengt fra datasystemet, eller miste en stor kontrakt som følge av at konkurrenten har fått tilgang til sensitiv informasjon, kan i ytterste konsekvens bety kroken på døren.

Økt kunnskap om trusler og trusselaktører bidrar til økt situasjonsforståelse og setter dermed også virksomheter i stand til bedre å sikre sine verdier.

Med denne regionale sikkerhetskonferansen ønsker politiet, NHO og Næringslivets sikkerhetsråd å rette søkelys mot et økende samfunnsproblem, og gi gode hverdagslige råd som du som bedriftsleder kan ha nytte av.  Målet er å redusere risikoen for denne form for kriminalitet."

Sted: Bølgen Kulturhus i Larvik. 9. mars kl 08.30 til 12.00.

Påmelding

Seminaret er gratis, men det er mulig også å melde seg på til en lunsjbuffet.