udi.no er det publisert utfyllende informasjon for ukrainske borgere om hvordan man kan oppholde seg lovlig i Norge inntil videre, også uten å søke beskyttelse (asyl).

– De som har behov for å søke beskyttelse og bli innkvartert på asylmottak tas imot på Nasjonalt ankomstsenter i Råde i Viken. De som ankommer Norge ved flyplasser eller grenseoverganger på land eller til sjøs blir sendt til ankomstsenteret av lokalt politi, hvor PU registrerer dem som asylsøkere, forklarer seksjonsleder Are Magnus Olsen ved seksjon for ID-ankomst i PU.

Oversikt over registrerte asylsøknader fra ukrainske borgere publiseres daglig på UDIs nettsider.

Ulike reiseruter

– Mange av de ukrainske borgerne som har kommet så langt har kommet med fly, men enkelte har også kommet på andre måter, opplyser Olsen.

De som søker om beskyttelse blir tatt inn i den ordinære asylprosessen.

Hvor de blir innkvartert avhenger av alder og sakstype.

Ønsker flere ukrainskspråklige tolker

Olsen forteller at PU følger tett med på den videre utviklingen, og har gått gjennom PUs planverk for økte asylankomster.

For å være bedre forberedt på økte ankomster av ukrainske asylsøkere, oppfordrer Olsen ukrainskspråklige tolker å melde seg.

– Vi samarbeider med UDI om rekruttering av flere tolker som behersker ukrainsk, og ønsker at aktuelle kandidater melder seg på UDIs nettsider.

Oppdatering på ukrainskspråklige tolker 11. mars

Det er mange som har tatt kontakt for å jobbe som tolk på ukrainsk for utlendingsforvaltningen, og behovet er foreløpig dekket.

Bidrag fra frivillige

PU har mottatt mange henvendelser fra organisasjoner og private som ønsker å bidra. Både PU og UDI oppfordrer om å kontakte de etablerte hjelpeorganisasjonene for informasjon om hvordan man kan bidra. 

– Vi får også henvendelser fra personer som planlegger å reise til Polen med buss for å hente mennesker som har flyktet fra Ukraina, forteller Olsen.

Han sier det er lett å forstå motivasjonen bak slike handlinger, men at det likevel er fornuftig å vurdere om den enkelte best kan bidra på den måten, eller søke råd gjennom det humanitære apparatet som nå etableres.

– Det er normalt et krav om godkjente dokumenter for innreise til Norge, og det er krevende å ha oversikt over hvem man faktisk får med seg på en slik reise. Vi må dessverre forholde oss til muligheten for at mennesker med ulike formål benytter anledningen til å ta seg til Norge, også urettmessig, avslutter Olsen.

  • Ukraina