Ny rapport om om livssituasjonen til ungdommer med flere kriminelle forhold.

I rapporten presenteres en analyse av ulike forhold ved livssituasjonen til 341 personer under 18 år, anmeldt for 4 forhold eller mer i årene 2015 – 2018. Disse 341 ungdommene var tilsammen anmeldt for 8 201 lovbrudd utgangen av 2020. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 24 anmeldelser per person.

Antall barn og unge med gjentatt kriminalitet er nå på et betydelig lavere nivå enn før pandemien.

-Oslo politidistrikt vil sammen med Asker, Bærum og Oslo kommuner gjøre vårt ytterste for å beholde de lave tallene. Klarer vi å få 10 personer ut fra gjentatt kriminalitet, vil vi basert på rapportens tall spare samfunnet for lidelse og kostnader fra 240 alvorlige straffesaker.  Denne rapporten bidrar til mer kunnskapsbaserte og mer treffsikre tiltak på veien mot dette målet, sier Rune Solberg Swahn, leder for Felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

Du kan lese hele rapporten her:

Risiko og livssammenheng for unge kriminelle i Oslo.pdf