To politibetjenter  som gamer med barn
I uke åtte og ni gamet politiet med barn og ungdom.
FotoKripos

Sjef for Kripos, Kristin Kvigne, forteller at utvikling av politiets tilstedeværelse på internett er en del av samfunnsoppdraget som Kripos er satt til å utføre.

- Barn og ungdom bruker mye tid på gaming. I følge Medietilsynet er 9 av 10 ungdommer på ulike spillplattformer[1].  Det betyr at politiet må være tilstede. Jeg er stolt over metoden som er utviklet på Kripos for å nå barn på internett, og nå er det viktig for oss å overføre metoden til politidistriktene, sier Kvigne.

Det er Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) på Kripos som har ansvaret for metodeutviklingen.

- Politiet er nødt til å følge befolkningen

Politiet er tilstede på internett for å skape trygghet, tillitt og å for å skape god dialog med ungdommen. Kripos har nå utviklet en metode for hvordan politiet skal være tilstede på spillplattformer. Politidistriktene tar nå i bruk denne metoden som et verktøy for å jobbe mot barn og ungdom på internett.

Seksjonsleder for tilstedeværelse på internett ved NC3, Kjersti Rønholt, har vært med på å etablere politiets tilstedeværelse på internett.

- Politiets hovedstrategi er å jobbe kriminalitetsforebyggende, poengterer Rønholt. Internett er uendelig stort og blir en større og større del av hverdagen vår. Kriminaliteten i det digitale rom øker, og vi må bekjempe denne både med forebyggende tiltak og med etterforskning av lovbrudd.

Landets politidistrikter har etablert hver sin nettpatrulje som jobber forebyggende. Nettpatruljene jobber fra hvert sitt distrikt for å være tilstede på internett. Barn og unge er på flere plattformer og ikke bare Instagram og Facebook. Ved å være synlig tilstede der ungdom ferdes, så vet de at vi er der hvis de trenger oss.

Mer om nettpatruljene finner du her.

- Politiet er nødt til å følge befolkningen, spesielt barn og ungdom, og vi vet at de befinner seg på ulike gaming- og streamingplattformer sier Rønholt.

Foreldregenerasjonen må også med

Barn og unge er ofte flinkere til å ta i bruk teknologi enn foreldregenerasjonen. De finner bedre frem på internett og lærer seg nye apper, spill og consoler.

- Det vi som politi ser er at mange barn mangler sosiale ferdigheter om hvordan man skal oppføre seg og hindre å bli utsatt for kriminalitet. Det er derfor viktig at gaming- og streamingplattformer også har synlig tilstedeværende voksne som kan veilede i situasjoner der barn står i fare for å bli lurt, sier Rønholt.

Nå er politiet over hele landet klare for å game

I vinterferieukene har Vest pd, Øst pd, Sør-Øst pd og Oslo pd gamet med ungdomsklubber fra sitt distrikt.

Åsmund Hutcheson Fiskvik jobber som politibetjent i nettpatruljen i Sør-Øst politidistrikt og gleder seg til å være tilstede for barna på gaming- og streamingplattformer i sitt distrikt.

- For å treffe ungdom må jeg oppsøke de “der de er“. Dette ønsker jeg å gjøre i samarbeid med aktører som organiserer gamingaktiviteter lokalt. Jeg ser fram til å treffe ungdom på deres arenaer. Dette kan være alt fra kommunale eller frivillige fritidstilbud, til store og små LAN-partyer, sier politibetjent Fiskvik.

Les mer I forkant av kriminaliteten

[1] www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2020/200402-delrapport-3-gaming-og-pengebruk-i-dataspill-barn-og-medier-2020.pdf