Utdeling av politimedaljen med laurbærgren
Fra venstre: stabssjef Lars Aune, seksjonssjef Jørn Schjelderup, beredskapsdirektør Tone Vangen, politidirektør Benedicte Bjørnland, generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og distriktssjef HV05, oberstløytnant Svend Roger Ovenstad.

I en markering i Politidirektoratet i dag, fredag 11. mars, møtte forsvarssjef Eirik Kristoffersen, Distriktssjef HV05, oberstløytnant Svend Roger Ovenstad og generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen ledelsen i Politidirektoratet ved politidirektør Benedicte Bjørnland, stabssjef Lars Aune, beredskapsdirektør Tone Vangen og seksjonssjef Jørn Schelderup. Anledningen var å rette en takk fra politiet til Forsvaret for støtten under pandemien, spesielt i løsningen av grenseoppdraget.

Politidirektøren roste innsatsen til Heimevernets mannskaper som ble kalt ut for å bistå politiet på grensen under store deler av pandemien. Hun trakk frem at måten de løste oppgaven på var preget av høy kvalitet, og at det i løpet av hele perioden ikke kom inn en eneste klage.

- Og så er det enkelte personer som fortjener en særskilt anerkjennelse: Generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen har gjennom sin store faglige dyktighet, samt personlige egenskaper, etablert et solid fundament for utvikling av samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og øvrige totalforsvarsaktører, sa Bjørnland før generalmajoren ble tildelt politimedaljen med laurbærgren av stabssjef Lars Aune.

Generalmajor Gifstad Michelsen ble tydelig rørt og overrasket over utmerkelsen og rettet en spesiell takk tilbake til politiet  ved stabssjef Aune for det gode samarbeidet.  Forsvaret ved Heimevernet har bidratt med over 70 000 soldatdøgn, men både representantene fra Forsvaret og fra Politidirektoratet var enige om at det er god samfunnsøkonomi i en slik krise landet har stått i.

Om utmerkelsen:

Politimedaljen med laurbærgren blir tildelt politiembetsmenn, polititjenestemenn og sivilt personell som har utmerket seg på en fortjenstfull måte i sin tjeneste for politi- og lensmannsetaten. Den har også tidligere blitt tildelt personer i Forsvaret.