Forrige uke ble 20 personer avgitt fra Øst politidistrikt til Politiets Utlendingsenhet (PU). Etter anmodning fra PU om bistand til å håndtere den stadige økende asylstrømmen, ble det i dag besluttet å styrke PU med ytterligere 111 stillinger. Dette kommer i tillegg til 30 stillinger som PU administrativt ansetter for en periode på seks måneder innenfor eget budsjett. Totalt styrkes PU nå med inntil 161 stillinger. Slik styrkes PU:

  1. Øst politidistrikt avgir ytterligere 50 politibetjenter til PU. Alle avgivelsene fra Øst pd knyttes til Nasjonalt mottakssenter Råde.
  2. PU gis midler til administrativt å ansette ytterligere 50 politibetjenter i seks måneder.
  3. Oslo politidistrikt stiller inntil 10 sivile og en politiadvokat til disposisjon for arbeidsoppgaver på Tøyen.
  4. I en oppstartsfase stilles inntil 15 politibetjenter med erfaring fra utlendingsfeltet i Oslo politidistrikt til disposisjon for PU for å bistå med opplæring/forsterkning ved registreringsarbeid på Tøyen.

-Ved å styrke PU på denne måten, får vi nødvendig fleksibilitet til å løse nødvendige arbeidsoppgaver knyttet til økt asylankomst, forklarer beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

  • Ukraina