Det er søkere som er i Agder, Sør-Vest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms eller Finnmark politidistrikt som kan registrere seg lokalt.

Søkere som er i Oslo, Øst, Sør-Øst eller Innlandet politidistrikt skal møte ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde for å registrere seg.

- Politiet har ansvar for å registrere alle som søker asyl i Norge. På grunn av det store antallet ukrainere som forventes å søke asyl i Norge framover, må det gjøres tiltak som sikrer effektiv håndtering i politiet, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Politiet vil i samarbeid med UDI utarbeide nærmere retningslinjer for fullstendig asylregistering lokalt i politidistriktene.

- Årsaken til den desentraliserte asylregistreringsordningen vi nå innfører er for det første hensynet til ukrainere i andre landsdeler, slik at de skal slippe å reise til Råde etter at de allerede har reist langt for å komme til Norge, sjef for Politiets utledningsenhet (PU) Arne Jørgen Olafsen.

- Videre er det viktig av kapasitetshensyn ved Nasjonalt ankomstsenter at flere politidistrikt bidrar i arbeidet med å registrere ukrainske asylsøkere, ettersom vi forventer flere ankomster av ukrainere i tiden fremover, legger Olafsen til.

PU er i fortløpende kontakt med politidistriktene med tanke på rutiner for registrering, og det utstyret de trenger for å ivareta dette.

Mer informasjon om hvordan ukrainske borgere skal kontakte politiet for å registrere seg. 

  • Ukraina