Desentralisert registrering starter onsdag 16. mars, men det er en del ting som skal på plass. Lokalt må vi ha en innkjøringsfase for de som skal utføre tjenesten på en sikker måte. Den praktiske tilretteleggingen skjer i samarbeid med Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsdirektoratet (UDI). 

Fremover vil det komme oppdatert informasjon på nettsidene til politiet om den desentraliserte registreringen for asylsøknader. Ukrainske borgere som er i Norge etter løyve eller på visumfritt besøk som går ut, kan fortsette å være her inntil videre. Dermed er det ingen umiddelbar hast å registrere seg eller søke asyl.

Politiet i Agder vil ta direkte kontakt med ukrainere som vil søke om asyl og som har kommet til Agder.

Politiet har ansvar for å registrere alle som søker asyl i Norge. Det er søkere som er i Agder, Sør-Vest, Møre og Romsdal, Vest, Trøndelag, Nordland, Troms eller Finnmark politidistrikt som kan registrere seg lokalt. Søkere som er i Oslo, Øst politidistrikt, Sør-Øst politidistrikt eller Innlandet politidistrikt skal møte ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde for å registrere seg.


Følg med på denne siden:
Krigen i Ukraina – Politiet.no

 

 

 

  • Ukraina