Oppdatert søndag 20. mars, kl 18.00

 • Politiet har fått bistand av helikopter fra forsvaret til å hente ut de fire omkomne.
 • De omkomne er transportert til Bodø.
 • De fire vil bli i Bodø til det er avklart om de døde skal obduseres og identifiseres i Norge eller USA.
 • Vi har fått signaler om at amerikanerne vil be om å få overta ansvaret for etterforskningen.
 • Inntil videre er det norsk politi som koordinerer arbeidet.
 • Politiet har et godt samarbeid med det norske og amerikanske forsvaret. Vi har en felles interesse i å finne ut hva som har skjedd.
 • Det er også grunn til å tro at norsk politi vil bistå videre selv om amerikanerne overtar ansvaret.
 • Selv om de omkomne er hentet ut er det mye arbeid som gjenstår på havaristedet. Dette arbeidet vil fortsette de neste dagene.

 

Oppdatert søndag 20.mars, kl 1530

 • Arbeidet på havaristedet er kommet godt i gang og politiet har fått startet på den innledende etterforskningen.
 • Det er et møysommelig og tidkrevende arbeid.
 • Beskrivelse fra havaristedet er at det har vært et kraftig treff, og skadestedet dekker et område på ca 300 m. Det er i en dalside med trær og mye snø i område.
 • Det er krevende arbeidsforhold på havaristedet. Selv om været nå er bra, så er det mye snø i området samt at terrenget både er bratt og ullent terreng.
 • Det er vanskelig å tidfeste hvor lang tid det videre arbeidet tar, men vi jobber så raskt som mulig.

Oppdatert søndag, 20.mars kl 1230

 • Forsvarets skredeksperter har vært inne i området, og avklart at det er trygt for mannskapene å ta seg inn i området
 • Det er ullent terreng, men skal gå fint å ta seg inn på scooter
 • De første mannskapene dro inn ca kl 10.30. Det var representanter fra Havarikommisjonen, Kripos, Nordland politidistrikt, samt representanter fra det amerikanske forsvaret
 • De som kommer til stedet nå vil først og fremst skaffe seg en oversikt over situasjonen og deretter gå i gang med innledende etterforskningsskritt.
 • Det er ikke avklart hvem som skal ha etterforskningsansvaret i denne saken – det er god dialog og det jobbes med å avklare dette nå – inntil videre er det politiet som leder etterforskningen

Oppdatert lørdag, 19.mars

På grunn av værforholdene har politiet trukket seg ut fra ulykkesstedet. Skredeksperter har frarådet alle å oppholde seg i området på grunn av høy fare for både jord- og snøskred. Politiet kommer derfor ikke til å gå inn på ulykkesstedet før skredfaren minker og værforholdene tillater det. Vi venter nå på bistand fra Havarikommisjonen og Kripos, som er ventet til Bodø i dag.

Politimesteren i Nordland har besluttet at det er midlertidig fly- og droneforbud i området rundt havaristedet.

 

Bakgrunn:

Politiet kom fram til havaristen ca kl 01.30 i natt. Det ble bekreftet at alle fire som var om bord i flyet var omkommet. Så langt politiet er kjent med er alle fire av amerikansk nasjonalitet.

US Marines varsler og følger opp de pårørende.

Politiet har iverksatt etterforskning og varslet Havarikommisjonen. Det er svært dårlig vær i området slik at det videre arbeidet på åstedet er avsluttet, men politiet vil ta det opp igjen så snart værforholdene tillater det.