Tidlig i januar ble det oppdaget feil på den ene av de to internettkablene mellom Svalbard og fastlandet. Det er Space Norway AS (SPN) som er eier og er ansvarlig for den samfunnskritiske fiberforbindelsen til Svalbard.

Svalbard har to kabler, og tapet av den ene kabelen førte til at det i en periode manglet reserveforbindelse til fastlandet.

Troms politidistrikt har etterforsket saken for å avdekke om det ligger en kriminell handling bak skaden på kabelen. Sokkelteamet, som består av taktiske etterforskere og kriminalteknikere som har nødvendig opplæring for arbeid offshore, har gjennomført blant annet undervannsundersøkelse med en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) via fartøyet "Polarsyssel" som var satt til disposisjon av Sysselmesteren på Svalbard.

Undersøkelsen ble utført i et forsøk på å avdekke hvilke skader kabelen til Svalbard kunne vært påført, om den er blitt forsettlig/uaktsom skadet av fartøy som kan ha fisket med redskap på bunnen, slitasje over tid, eller teknisk feil.

– Under etterforskningen har vi også foretatt avhør av skipper på en russisk tråler som var i det aktuelle området ved signalutfallet, sier politiadvokat Ronny Jørgensen.

Etter henstilling fra Sysselmesteren flyttet tråleren fiskeriaktiviteten fra området.

– Selve kabelen på det aktuelle strekket ble ikke lokalisert, men spor på havbunnen kan tyde på at en tråldør har vært i området over kabelen. Det er likevel ikke påvist noe sammenheng mellom signalutfallet og trålingen, sier Jørgensen.

I det aktuelle området har det over lang tid foregått fiskeriaktivitet, og aktiviteten er lovlig i henhold til fiskerilovgivningen.

ROV
ROV-undersøkelse.
FotoTroms politidistrikt
Polarsyssel
Polarsyssel
FotoTroms politidistrikt