I november 2021 fikk Politihøgskolen i oppdrag å gjennomføre en evaluering av politiets innsats og samhandlingen mellom politiet og PST. Bakgrunnen var den alvorlige hendelsen hvor fem personer ble drept og flere skadet den 13. oktober 2021 i Kongsberg.

Etter planen skulle utvalget levere en evalueringsrapport seks måneder etter arbeidets oppstart. Rapporten bygger på informasjon som kan være av betydning for en pågående straffesak som skal til behandling i rettsapparatet. Av hensyn til dette tas det sikte på en offentliggjøring mot slutten av juni.