Hovedårsaken til pass-situasjonen i Norge knyttes opp mot koronapandemien og at færre lot være å fornye passet sitt i perioden med reiserestriksjoner. Det vil si at samtidig som politiet opplever stor etterspørsel grunnet økende reiseaktivitet i samfunnet, er det et etterslep på utgåtte pass fra de to siste årene. Dette resulterer i lang ventetid.

– Vi har økt kapasiteten i Kristiansand, Farsund og Arendal, og etter hvert som vi får rekruttert inn og lært opp personell vil vi utvide åpningstidene ytterligere. Politiet kommer også til å ha utvidede åpningstider gjennom hele sommerferien. Dette håper vi vil imøtekomme behovet noe, sier avsnittsleder for pass og ID i Agder politidistrikt, Svein Marcussen.

Agder politidistrikt har produsert flere pass og ID-kort i mars 2022, enn det som ble produsert d tre første månedene til sammen i fjor. Hittil i år har Agder produsert 18000 pass og ID-kort, og bare i mars vil politiet produsere 9000 dokumenter.

– Vi har aldri før produsert så mange pass og ID-kort på en måned. De tre første månedene i fjor produserte vi 5000 dokumenter, så vi opplever en betydelig økning, sier avsnittsleder for pass og ID i Agder politidistrikt, Svein Marcussen.

– Vi har full forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for personer som søker pass og ID-kort akkurat nå, og vi i politiet gjør alt vi kan for å iverksette tiltak for å sike at flest mulig får pass før de skal ut å reise, sier Marcussen.

Politiet viser samtidig til at det fra i fjor høst har blitt sendt ut et SMS varsel til alle om at passet går ut i løpet av de seks neste månedene. Det er viktig at den enkelte benytter denne oppfordringen slik at en ikke får tidspress i forhold til en ny søknad om pass.

Det legges ukentlig ut nye passtimer på politiet.no.

Media
Talsperson i denne saken er avsnittsleder for pass og ID i Agder politidistrikt, Svein Marcussen. Han kan nås på telefonnummer 979 78 767 frem til klokken 16:00 fredag. 

Passlokasjoner i Agder

Agder utsteder pass i Farsund, Kristiansand og Arendal

Det er høye internasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes. I dag utstedes nye pass i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse.

Åpningstider Kristiansand

Mandag: 0830-1700

Tirsdag, onsdag og torsdag: 0830-2000

Fredag: 0930-1500

Lørdag: 0900-1500

 

Åpningstider Arendal

Mandag og fredag: 0830-1500

Tirsdag, onsdag og torsdag: 0830-2000

Annenhver lørdag i partallsuker: 0930-1500

 

Åpningstider Farsund

Mandag, tirsdag og onsdag: 0830-1500

Torsdag: 0830-1630

Fredag: 0930-1500


Telefontiden til pass er fra klokken 0900-1400 mandag og fredag.
0900-1400 og 1600-1800 tirsdag, onsdag og torsdag.