Det er allerede et stort etterslep av søknader om pass etter to år med pandemi.

- Situasjonen er alvorlig og vi har jobbet med å øke kapasiteten på passkontorene i politidistriktene for å møte bølgen av søkere. Men nå må vi se hvilket handlingsrom vi har og hvilke tiltak som er mulig å iverksette. Jeg har full sympati med de som nå kanskje må vente lenger på å få passet eller id-kortet sitt, avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Produsenten rapporterer om dårligere tilgang på råvarer for å få produsert passbøker, samt en stor global etterspørsel etter pandemien. Særlig etter 24. februar har det også blitt en ekstra etterspørsel av pass i mange land som følge av krigen i Ukraina. Mangel på råvarer og påfølgende produksjonsproblemer er ikke et problem som kun rammer Norge, men hele verden. I tillegg har produsenten kapasitetsproblemer når det gjelder produksjon av de nasjonale ID-kortene.

Dette er ny informasjon for politiet, og per nå er det ikke mulig å si noe konkret om når situasjonen vil bedre seg. Politiet jobber for fullt i dialog med leverandøren og Justis- og beredskapsdepartementet for å prøve å finne løsninger som vil kunne bedre situasjonen.