Kjennelsen ble avsagt etter skriftlig behandling på dommerens kontor uten den siktede eller andre aktører tilstede.

- Rettens kjennelse forelå torsdag ettermiddag, og den siktede varetektsfengsles i fire uker i tråd med politiets begjæring. Siktede ilegges full isolasjon de to første ukene og videre brev- og besøksforbud samt medieforbud i hele perioden, sier politiadvokat Bernt Olav Bryge. Han opplyser videre at kjennelsens innhold er unntatt offentlighet.