Politiet har intensivert informasjonsinnhenting og etterretningsproduksjon som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

− Norsk politi følger nøye med for å være i stand til å forebygge og avdekke kriminalitet som følge av migrasjonsstrømmen og den spente sikkerhetspolitiske situasjonen. Dette gjør vi for at politiet og våre samarbeidsaktører skal kunne jobbe mer kunnskapsbasert og målrette bruken av ressurser mer treffsikkert, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Et viktig oppdrag

Politiet har en viktig rolle i den sivile beredskapen i Norge, og skal bidra som en del av samfunnets samlede innsats i denne situasjonen.

− Slik situasjonen er nå er dette et viktig oppdrag for politiet, og vi er særlig oppmerksomme på hvilke kriminalitetsutfordringer som kan oppstå som følge av migrasjonsstrømmen. Vi skal evne å følge opp dette med tilstrekkelig kraft og kvalitet, og vil fortsette å følge med slik at vi raskt kan tilpasse oss enhver endring i situasjonen, understreker Bjørnland.

Økt kontrollvirksomhet i Norge

Politiet har den siste tiden økt tilstedeværelsen og intensivert kontrollvirksomheten i grensenære områder og trafikknutepunkter der flyktninger og andre migranter ankommer, som utvalgte flyplasser, togstasjoner, bussterminaler, fergeterminaler og grenseoverganger. I tillegg utfører politiet grensekontroll på Schengen yttergrense, og det er personkontroll på fergeanløp fra andre Schengenland.

− Slik trusselbildet er beskrevet i dag, vurderes ikke innføring av ytterligere grensekontroll på indre Schengengrense å være et anbefalt tiltak fra politiets side. Samlet sett vurderes intensivert informasjonsinnhenting og målrettet kontrollvirksomhet basert på god etterretning som best utnyttelse av politiets ressurser. Gjennom disse tiltakene kontroller politiet identitet og lovlighet av utlendingers opphold i Norge, samtidig som økt kontrollvirksomhet også er viktig for å forebygge og avdekke annen kriminalitet, sier Bjørnland

Registrering av asylsøkere

Politiet bruker i dag store ressurser på flere oppgaver, og i et omfang som ikke blir gjort i en normalsituasjon. Det er blant annet tatt betydelige grep for å sørge for tilstrekkelig bemanning for å kunne ta imot et stort antall flyktninger.

− For å øke registreringskapasiteten har politiet etablert tilbud om registrering av asylsøkere på 18 steder i Norge, i tillegg til det nasjonale ankomssenteret på Råde. Det jobbes også med å etablere et nytt registreringssted sentralt på Østlandet for å øke kapasiteten ytterligere, sier Bjørnland.

I løpet av de siste ukene er det blant annet omdisponert personell internt i etaten, og 200 nye årsverk skal rekrutteres. Totalt er Politiets utlendingsenhet (PU) styrket med over 400 stillinger for å kunne følge opp denne situasjonen.

−  Vi skal gjøre vårt ytterste for at alle asylsøkere blir ivaretatt på en god måte, og at prosessen oppleves som minst mulig belastende for den enkelte. Samtidig har politiet erfaring fra tidligere migrasjonsstrømmer om at enkelte utnytter situasjonen til å tilegne seg oppholdstillatelser på uriktig grunnlag. Dette er en av grunnene for hvorfor det er viktig at politiets registrering av asylsøkere blir gjort ordentlig, avslutter Bjørnland.

 

  • Ukraina