Politiet vil i løpet av helgen oppheve ferdselsforbudet som gjelder for ulykkesåstedet og området rundt i Gråttådalen i Beiarn kommune. Overflyvingsforbudet oppheves med umiddelbar virkning. De tidligere forbudene erstattes av mindre område på ca 100 meter ganger 300 meter som avsperres fysisk med politiets sperrebånd. Forbudene oppheves og avsperring foretas på bakgrunn av at politiet har mottatt anmodning fra Forsvaret. Forsvarets anmodning er fremmet i samråd med de amerikanske myndighetene med ansvar for ulykkesgranskingen.

 

Det gjeldende ferdselsforbudet på bakken oppheves fra det øyeblikk at politiet har fått satt opp sperrebåndene. Politiet vil om kort tid gå i gang med å sette opp fysiske sperrebånd rundt området. Politiet kan ikke angi noe konkret tidspunkt for når gjeldende ferdselsforbud kan oppheves, utover å si at vi tar sikte på å sperre av området i løpet av helgen. Politiet vil legge ut melding på Twitter @politinordland når arbeidet med å sette opp sperrebånd er fullført.

Det er forbudt å ta seg inn på det avsperrede området, og overtredelser er straffbare etter politiloven.

Begrunnelsen for at politiet beslutter avsperring av et mindre område er for å ivareta enkeltpersoners og allmennhetens sikkerhet. Innenfor forbudsområdet ligger det vrakdeler om kan forårsake skade på mennesker, herunder også eksplosiver. Etter det politiet har brakt i erfaring vil ikke eksplosivene på stedet utgjøre noen fare så lenge politiets sperringer respekteres.