PFT-direktør Helge Clem (t.v.) og avdelingsdirektør for lønn og regnskap, Marit Reitan.
Over: PFT-direktør Helge Clem (t.v.) og avdelingsdirektør for lønn og regnskap, Marit Reitan.

- Dette er et kraftsenter i politiet som jobber med alt fra fakturahåndteringer til standardisering, robotisering, internkontroll, rådgivning og innføring av flere nye systemer i etaten, sier direktør Helge Clem i Politiets fellestjenester (PFT).

PFT har jobbet grundig og systematisk med oppbygging av et solid kompetansemiljø for økonomitjenester, og resultatet er at politiet har fått et effektivt apparat for forvaltning av økonomitjenester.

En imponerende reise

- Når vi ser tilbake til oppstarten for fem år siden, er det imponerende hvor raskt den nye avdelingen ble leveringsdyktig, poengterer PFT-direktør Helge Clem.

I første fase var det et effektivt prosjekt for å etablere enheten og rekruttere medarbeidere i løpet av få måneder. Parallelt med oppbyggingen ble driftsoppgaver overført fra distrikt og særorgan i en trinnvis prosess.

Avdelingsdirektør for lønn og regnskap i PFT, Marit Reitan, er stolt av avdelingens leveranser og takknemlig for all støtte underveis. Reitan gir og honnør til Kristiansund kommune for varm mottakelse og bidrag til at lokalsamfunnet er et attraktivt arbeidsmarked.

Blikk mot fremtiden

Det blir ingen kjedelige dager på jobb fremover for de som jobber med lønn og regnskap i Kristiansund.

- Vi jobber intenst med standardiseringer, nye fordelinger av oppgaver i etaten, nytt fakturasystem, nye forslag for innkjøpsfunksjonen, som foregangsfigur for robotisering og rollemodell for Lean-metodikk. Det er nok av oppgaver å ta tak i, sier Reitan.

Politistasjonssjef i Kristiansund, Torry Aksnes, roste innsatsen og kom samtidig med en klar oppfordring.

- Det som skal til for å lykkes er at man utgjør en forskjell, at man bidrar til å løse politiets samfunnsoppdrag, at man leverer. Da må medarbeiderne oppleve at de har det godt på jobb, at de gleder seg over arbeidsmiljøet. Og alle må bidra, med innspill og gode diskusjoner. I PFT er det tydelig at ledelsen har lagt et godt fundament, sier Åkenes.