Hatkriminalitet 2021

Det er fremdeles få anmeldelser på hatkriminalitet begått på sosiale medier. Det er en nedgang fra 32 forhold i 2020 til 24 forhold i 2021. Det er det laveste antall anmeldelser på hatkriminalitet på sosiale medier i Oslo politidistrikt på mange år. Dette er svært tankevekkende for et år da de fleste av oss, blant annet på grunn av Covid-19, tilbragte mer tid enn noen gang på nett. Det er behov for langt mer kunnskap om hvorfor slike forhold ikke anmeldes til eller av politiet.

Flest voksne fornærmede - men økning blant barn

De fleste fornærmede i hatkrimanmeldelser er menn, med unntak av grunnlaget religion der det fremdeles er flest kvinnelige fornærmede, hvor flere bærer hijab. Aldersmessig ser vi fremdeles en økning i antall barn blant de fornærmede. Barn utgjorde 5 % av de fornærmede i 2019, 11 % i 2020, og 16 % i 2021. Hovedandelen av barn som fornærmet er i saker knyttet til hudfarge og/eller etnisitet. Fremdeles er det altså flest voksne og eldre som er fornærmet, men økningen i antall barn som i nabolaget sitt opplever rasisme er økende i de anmeldte forholdene på hatkriminalitet. Også her er det behov for langt mer kunnskap om hva dette innebærer.

Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet

Den 22. oktober 2021 ble Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet lansert. Kompetansemiljøet er lagt til Oslo politidistrikt med mandat om å heve kompetansen på hatkriminalitet i politi-Norge, samt bistå alle landets politidistrikt med kunnskap og veiledning i denne type saker. Med opprettelsen av et nasjonalt kompetansemiljø har politiet fått en mulighet til å samle erfaringer fra hele Norge, og dele beste praksiser med hverandre. Dette vil heve kompetansen på fagfeltet i alle landets politidistrikt. Nasjonalt kompetansemiljø har også overtatt ansvaret for det nasjonale tipsmottaket.

Store mørketall

Som rapporten viser er det fremdeles grunn til å anta store mørketall, og særlig urovekkende er det lave antall anmeldelser på hatkriminalitet på sosiale medier. Er man i tvil om man har opplevd eller vært vitne til hatkriminalitet – ta kontakt med politiet. Det kan man gjøre på følgende måter:

Anmeldt hatkriminalitet i Oslo politidistrikt 2021.pdf