Utvidet registreringskapasitet

Politiet får 588 millioner kroner som i all hovedsak skal gå til stillinger, utstyr og leie av lokaler. Dette skal dekke utgifter på det nasjonale mottakssenteret i Råde, registreringssenteret på Gardermoen, og de lokale registreringsstedene i politidistriktene.

− Politiet har ansvar for å registrere alle som søker asyl i Norge. På grunn av det store antallet ukrainere som forventes å søke asyl i Norge framover, må det gjøres tiltak som sikrer effektiv håndtering i politiet. Denne bevilgningen gjør at vi kan rigge oss godt og bemanne opp slik at vi kan håndtere bølgen av flyktninger over tid – både sentralt og lokalt i politidistriktene, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet

Sammensatte trusler

34 millioner går til å sikre økt bemanning i politiet og lokalt PST i Nord-Norge, og anskaffelse av utstyr i forbindelse med arbeidet rettet mot sammensatte trusler. Politiet samarbeider med PST om å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å sette samfunnet i stand til å respondere på en eventuell utvikling i trusselbildet.

Evakuering av pasienter fra Ukrainas naboland

13,4 millioner kroner bevilges til økte utgifter til planlegging, bemanning og logistikkhåndtering rundt mottakelsen i Norge av evakuerte og medisinsk evakuerte.

30,8 millioner går til relokalisering og ledsagelse av pasienter og sårbare flyktninger.

Ytterligere 6 millioner kroner går til innkjøp av utstyr for sikker kommunikasjon i politiet.

POD vil komme tilbake til hvordan midlene konkret fordeles.

  • Ukraina