Når politiet kom til stedet var situasjonen under kontroll og det var ikke nødvendig for politiet og gripe fysisk inn på stedet. Politiet fikk forklaring fra de aktuelle partene på stedet og det var ikke behov for ytterligere tiltak. Ut over dette vil ikke politiet uttale seg om forholdene på stedet.

Enhver part kan anmelde slike forhold i ettertid. Politiet har pr. nå ikke mottatt noen anmeldelse.