Politiet har fått i oppdrag å intensivere territorialkontroll for å forebygge, bekjempe og avdekke ulike former for kriminalitet og trusler som følger av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa generelt, og den økte migrasjon til Norge spesielt.

– Dette betyr ikke at vi tar opp igjen grensekontrollen for alle som kommer inn via våre grenser i Agder, slik vi hadde under pandemien. Dette betyr at vi skjerper kontrollen på grensen og andre steder i politidistriktet, sier fungerende stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen.

For Agder sin del innebærer dette en intensivert kontroll både på grensene og ellers i Agder der hensikten er å sikre at de som er her har lovlig opphold i landet.

– Kontrollene skal avklare lovlighet av opphold og eventuelt utnyttelse av sårbare mennesker, om noen for eksempel er utsatt for menneskehandel, vold eller seksuelle overgrep. Misbruk av identitetsdokumenter kan også være en del av kontrollen, sier Arnesen.

I forbindelse med migrasjonen til Norge kan publikum tipse politiet om kriminelle handlinger og sende politiet opplysninger som kan forhindre kriminelle handlinger.

Her kan du tipse politiet.

 

Media:
Talsperson hos politiet er fungerende stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen. Han kan nås på telefon 95 00 20 16.

 

  • Ukraina