Utlendingsseksjonen

Tirsdager fra kl. 09:00 - 15:00  
Torsdager fra kl. 09:00 - 15:00

Adresse: Schweigaards gate 15B, 0191 Oslo

  • Ukraina