Utlendingsseksjonen

Tirsdager mellom kl. 09:30-14:30 og kl. 16:00-17:30
Onsdager fra kl. 09:30-14:30 og
Torsdager
fra 16:00-17:30.

Adresse: Schweigaards gate 15B, 0191 Oslo

Dette gjelder fra og med 19. april 2022.

  • Ukraina