Justis- og beredskapsministeren
BESØK: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl besøkte denne uken Lillestrøm politistasjon og fikk se nærmere på noen av de nye bilene som er anskaffet i rekordfart. Statsråden er glad for at det nå blir flere nye kjøretøy i politiet.
FotoEspen Strai

Totalt vil det leveres nærmere 380 operative patruljebiler i år.

Av de nye bilene er det 60 ressurskjøretøy som er fordelt til utrykningsenhetene (UEH) i hele landet. Disse er av typen Ford Explorer Plug-in som er en ladbar hybrid.

Politiets Fellestjenester fikk i oppdrag å skaffe transportmidlene og tross store leveranseutfordringer i bilindustrien har PFT sammen med leverandørene klart å få levert svært mange kjøretøy på kort varsel.

- Nå styrker vi politiet med flere nye biler. Jeg vet det er et stort behov, så jeg er glad for at vi nå styrker den operative evnen i politiet, sier justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl.

Emilie Enger Mehl
I BILENE: Justis- og beredskapsministeren fikk også se en av de nye bilene fra innsiden.

172 millioner kroner av de omdisponerte midlene brukes til innkjøp nye kjøretøy. Gjennom fjoråret har distrikter og øvrige enheter i politiet gitt innspill til en investerings- og reanskaffelsesplan, som i stor grad fanger opp relevante behov for kjøretøy.

Truls Djupvik
SAMTALE: Teknisk fagansvarlig for kjøretøy i PFT, Truls Nygaard Djupvik, forteller statsråden om de nye patruljebilene.

– For å bruke disse midlene effektivt og styrke politiberedskapen i hele landet, har regjeringen besluttet å anskaffe flere kjøretøy og utstyr enn opprinnelig planlagt. Det betyr at politiet vil få 169 flere kjøretøy enn planlagt. Det er jeg veldig fornøyd med. Mange politidistrikt har rapportert om at de har gammelt og utdatert utstyr. Disse signalene tar regjeringen på alvor. Dette innkjøpet vil bidra til å redusere snittalderen på politiets bilpark, og det er viktig i vårt arbeid for å styrke politiet i hele landet, sier Mehl.

De nye transportmidlene er kjøpt inn og fordelt, og alle vil leveres i løpet av 2022.

patruljebiler
Ekstraleveranse sikrer at det blir mange nye patruljebiler på veiene i 2022.