Forsvarets Minedykkerkommando ankom Hammerfest i går og hornminen er nå klargjort for hevning og slep. Som følge av værprognosene de kommende døgn er det besluttet at operasjonen med heving og slep starter allerede i dag 27.04.22 kl. 09:00.

Hammerfest havn vil være stengt fra nå  kl. 08:00 til kl. 10:00, med unntak av anløp for Boreals båter.

Under heving og slep vil det opprettholdes en sikkerhetsavstand på 400 meter radius fra minen. Dette medfører at ingen personer kan befinne seg i båter, kajakker, flytebrygger eller andre flytende elementer mens operasjonen pågår. Estimert tid for heving og slep ut av havnebassenget er ca. 30 minutter, sikringen av havneområdet i Hammerfest vil opphøre så fort minen er slept ut av indre havn.