− Jeg ønsker å understreke at alle ansatte skal kunne si ifra om uønskede hendelser, eller kritikkverdige forhold. Det er min klare forventing at alle varsler blir tatt på alvor av ledere på tvers av ulike nivåer i etaten og at lover, regler og gjeldende rutiner for håndtering følges, understreker politidirektør Benedicte Bjørnland.

Skal undersøkes nærmere

− På bakgrunn av sakens karakter, og at politimester Beate Gangås har bedt Politidirektoratet vurdere saken, har vi besluttet å gjøre det. Det vil bli gjennomført en ekstern gjennomgang av saken, sier Bjørnland.

Politidirektoratet har bedt advokatfirmaet Haavind, som vi har rammeavtale med, om å vurdere om saken er behandlet i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

− Det er viktig for oss å søke kunnskap og sikre lærdom fra slike hendelser. Målet er å få saken grundig belyst, og med det danne grunnlag for å vurdere behovet for videre oppfølging, avslutter politidirektøren.