I oppdraget har politidirektoratet bedt advokatfirmaet om å vurdere følgende.

  • Var innsigelsen(e) fra saksbehandleren i 2016 å regne som et varsel.
  • Ble i så fall dette varselet behandlet i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende retningslinjer.
  • Ble varselet fra advokat i 2020 og den videre håndteringen av saken behandlet i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende retningslinjer.

Evalueringen skal ferdigstilles senest 1. november 2022.