Gruppediskusjoner med ulike politiavdelinger og representanter fra kommunene.

Det er første gang politidistriktet avholder stormøtet "Sammen for et trygt Troms", hvor alle kommunene i politidistriktet var invitert. 

Målet var å samle alle kommunene for å dele informasjon om både hvordan politiet jobber og gi innblikk på hvilke utfordringer politiet står ovenfor i årene som kommer.

Til gjengjeld delte kommunene på sine erfaringer og fikk muligheten til å komme med innspill på hvordan politiet bør prioritere framover.

Representert fra politiet var hver GDE, PST, politikontakter, og fellesenhetene.

Siden dette er første gang det gjennomføres, ble det lagt vekt på å forklare hvordan politiet er bygget opp og dele informasjon fra den lokale trusselvurderingen.

Tilbakemeldingen fra kommunene var at de ønsket mer deling, og understreket hvor viktig politikontakt og politiråd var. Det ble også en tatt opp temaet lokal tilstedeværelse og de kriminelle utfordringene vi står ovenfor i tiden som kommer. En rekke konkrete ønsker og forslag ble også flittig notert.

– Samarbeidet mellom kommuner og politiet er avgjørende for tryggheten til våre innbyggere, og jeg mener vi i går tok et stort steg mot et enda bedre og tettere samarbeid. Vi er blitt mer kjent, vi har utvekslet kunnskap og vi har en mer felles forståelse av hva som er trusler og utfordringer i lokalsamfunnene i Troms, forteller politimester Astrid Elisabeth Nilsen.

Neste års møte blir avholdt den 27. april 2023.