Universums kåring av Norges mest attraktive arbeidsgiver - illustrasjon

Universum kårer hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere innen kategoriene juss, helse, humanistiske fag, ingeniør og vitenskap, IT og business. Politiet topper også i 2022 Universums kåring av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant jusstudentene.

– Dette er gledelig, vi skal alltid forsøke å tiltrekke oss de beste talentene, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Hun understreker samtidig at dette ikke er noe politiet skal ta for gitt.

– Dette må vi gjøre oss fortjent til hvert eneste år. Samtidig er det veldig hyggelig – og en tillitserklæring – at jusstudentene rangerer oss øverst.

Jobb med mening

For andre gang er politiet på listen også i kategorien IT og lander på en solid sjetteplass, bak Google, Microsoft, DNB, Equinor og Forsvaret.

– Dette viser at det viktige samfunnsoppdraget vårt har appell også hos teknologer. Vi er ofte ute og møter studenter, og får alltid respons på at folk ønsker en jobb med mening. Det får teknologer definitivt i politiet, sier IT-direktør Catherine Janson.

Kåringen inkluderer alle IT-miljøer i politiet, med Politiets IKT-tjenester (PIT) som største aktør. Politiet har lenge arbeidet målbevisst med å digitalisere etaten og sørge for å ha den nødvendige spisskompetansen for å utvikle nye og videreutvikle svært kompliserte IT-systemer i hele etaten.

– Hver gang politiet er på oppdrag er vi tett på med teknologi. Vi sørger for å trygge Norge og innbyggerne våre og til det trenger vi også fremtidsrettede IT-systemer og ikke minst flinke folk. Da er det ekstra hyggelig at studenter rangerer politiet så høyt. Hos oss er det flust av faglige og spennende utfordringer, sier Janson.