– Obduksjonsrapporten sammen med øvrige opplysninger i saken gjør at politiet kan konkludere med at døden skyldes skade mot hodet som følge av et fall utenfor egen adresse i Lyngdal fredag 13. mai, sier påtaleansvarlig i saken, Liv Versland Seland.

Politiet mener nå å ha et klart bilde av hendelsesforløpet.

– Mannen som har vært siktet kom til avdødes adresse etter at en nabo ba om hjelp på grunn av bråk fra adressen til nå avdøde Sveum. Mannen tok kontakt på adressen og Sveum kom ut. Det blir en opphetet stemning på utsiden og mannen som har vært siktet i saken prøvde å unngå at det kom til fysisk håndgemeng. I situasjonen på utsiden faller Sveum. Han slår hodet i asfalten og det er skadene han pådrar seg i dette fallet som er årsaken til at han senere dør på sykehuset, sier Seland.

 Siktelsen mot mannen i 40 årene er frafalt fordi påtalemyndigheten mener at han ikke har gjort noe straffbart i forbindelse med hendelsen.

– Resultatet av etterforskningen så langt gjør at politiet mener å kunne konkludere med at hendelsen i Lyngdal 13. mai var en tragisk ulykke med verst tenkelig utfall, sier Seland.

Når det gjelder en mulig sykkelulykke samme dag har politiet fått avkreftet at det har vært utrykninger fra nødetater.

– Obduksjonsrapporten viser også at døden inntraff som følge av fallet utenfor egen adresse. Avdøde har mindre skrubbsår som kan være forenelig med ulykke på sykkel, men disse har ingenting med dødsfallet å gjøre, sier Seland.

 

Media
Kontakt person på saken er politiinspektør Liv Versland Seland. Hun kan nås på 97071229