Det ble funnet en død person i tilknytning til en tursti på Melbu søndag kveld. Etter at politiet ankom stedet, ble området rundt sperret av.

Omstendighetene rundt dødsfallet er uklare, men så langt er det ingenting som tyder på at det har skjedd noe straffbart. Politiet er i en tidlig fase i etterforskningen, og det vil bli foretatt ytterligere etterforskningsskritt med avhør av vitner og sporsikring.

Den avdøde er en mann i 20-årene med tilknytning til Hadsel.

Avdøde vil rutinemessig bli obdusert i håp om å avklare dødsårsaken.

Politiet ønsker tips fra publikum. Personer som evt. kan ha observasjoner fra området søndag ettermiddag, bes ta kontakt med politiet på telefon 02800.