Millehaugen hadde permisjon fra Trondheim fengsel i tidsrommet kl. 09:00 til 15:00 onsdag 1. juni, men har ikke møtt opp som avtalt.

Millehaugen er dømt for en rekke alvorlige lovbrudd, deriblant væpnet ran og overlagt drap. Han ble i Borgarting lagmannsrett i 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid, for overlagt drap.

Politiet ønsker å komme i kontakt med savnede så snart som mulig, og bruker nå nødvendige ressurser på å finne og pågripe ham.

- Vi oppfordrer publikum til å ta kontakt med politiet ved observasjon og at publikum ikke foretar seg noe på egen hånd, sier politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt.

Millehaugen beskrives som ca. 179 centimeter høy, noe kraftig bygd og er født i 1969.

Tips politiet via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag eller via telefon 7348 9400.